Menu

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2148219

Siostra Julia OP

Wyszukiwanie

Regulamin pozalekcyjnych zajęć opiekuńczych:

1.       Dla uczniów klas I i V, którzy muszą przebywać w szkole po zakończeniu zajęć, ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

2.       Pozalekcyjne zajęcia opiekuńcze odbywają się w godzinach od 7.00 - 8.00 i od 12.00 do 17.00, w oparciu o Plan pracy ustalony nauczycieli-wychowawców, wynikający z założeń Planu pracy szkoły.

3.       Zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych. Uczniowie przyjmowani są na zajęcia po dokonaniu zapisu przez rodziców.

5.      Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka z zajęć najpóźniej do godz. 17.00.

6.      Uczeń bez pisemnej prośby rodziców nie może opuścić wcześniej opuścić zajęć.

7.      Za korzystanie z zajęć opiekuńczych jest pobierana opłata, uiszczana przez rodziców raz w miesiącu.

8.      Uczniowie nie zapisani na zajęcia, którzy po lekcjach czekają na zajęcia w kołach zainteresowań mogą być przyjęci do grupy świetlicowej bez dodatkowych opłat.

9.      Cele i zadania funkcjonowania pozalekcyjnych zajęć opiekuńczych:

*celem działalności pozalekcyjnych zajęć opiekuńczych jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji,

*formy pracy :

·         elementy zajęć z zakresu biblioterapii, dramaterapii oraz choreoterapii,

·         małe formy teatralne,

·         zajęcia plastyczne i techniczne,

·         elementy socjoprofilaktyki,

·         pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych

·         zajęcia mające na celu rozwój kultury życia codziennego

·         inne zabawy i gry świetlicowe

 

 

Plan pracy świetlicy 2018-2019

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta

Czwartek, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

 

Polityka