Menu

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2270275

Siostra Julia OP

Wyszukiwanie

Katolckie Przedszkole i Szkoła Sióstr Dominikanek otwiera się na pomoc Rodzicom podejmującym trud realizacji obowiązku szkolnego swoich dzieci poza szkołą.

Zapraszamy serdecznie rodziców dzieci uczących się w domu do współpracy z naszą szkołą i przedszkolem.

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły lub przedszkola należy dostarczyć:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;

2. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaznaczeniem formy edukacji;

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany do Rozporządzenia co do szczególnych zasad w trakcie światowej pandemii tym samym znosząc punkt,

który wymaga opinii. Do 24 maja 2020 roku opinia z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej nie jest potrzebna do przejścia na edukację domową.

 

 3. Oświadczenie rodziców o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia;

4. Zobowiązanie rodziców o przystąpienie w danym roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Uczniowie klasy „0” spełniający obowiązek szkolny poza przedszkolem i uczniowie Szkoły Podstawowej spełniający obowiązek szkolny poza szkołą:

     1. Mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego według planu,

3.     2. Według otrzymanego na początku roku harmonogramu zaliczają poszczególne części podstawy programowej,

4.     3. Mogą razem z Rodzicami uczestniczyć w organizowanych przez Przedszkole i Szkołę uroczystościach i warsztatach dla dzieci,

5.     4. W terminie wyznaczonym przez Siostrę Dyrektor przystępują do egzaminu klasyfikacyjnego z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.


Zapraszamy do korzystania z wszystkich zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w Przedszkolu i Szkole, z sali gimnastycznej i placu zabaw po uprzednim uzgodnieniu terminu z Siostrą Dyrektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta

Środa, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

 

Polityka