Licznik

Liczba wyświetleń:
1050841

Wyszukiwanie

Dominikańskie Centrum Edukacyjne otwiera się na pomoc Rodzicom podejmującym trud realizacji obowiązku szkolnego swoich dzieci poza szkołą.

Zapraszamy serdecznie rodziców dzieci uczących się w domu do współpracy z naszą szkołą i przedszkolem.

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły lub przedszkola należy dostarczyć:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;

2. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaznaczeniem formy edukacji;

3. Oświadczenie rodziców o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia;

4. Zobowiązanie rodziców o przystąpienie w danym roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Uczniowie klasy „0” spełniający obowiązek szkolny poza przedszkolem i uczniowie klasy „I” Szkoły Podstawowej spełniający obowiązek szkolny poza szkołą:

1.     1. Uczestniczą w katechezie według planu,

2.     2. Uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego według planu,

3.     3. Według otrzymanego na początku roku harmonogramu zaliczają poszczególne części podstawy programowej,

4.     4. Razem z Rodzicami uczestniczą w organizowanych przez Dominikańskie Centrum Edukacyjne warsztatach dla dzieci spełniających obowiązek nauki poza przedszkolem/szkołą,

5.     5. W każdą niedzielę uczestniczą w Eucharystii.

 dodatkowo uczniowie kl. „I”

 6. Uczestniczą w zajęciach z języka hiszpańskiego według planu,

2.     7. W terminie wyznaczonym przez Siostrę Dyrektor przystępują do egzaminu klasyfikacyjnego z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia (uzgodnionej na dany rok z Siostrą Dyrektor),

Zapraszamy do korzystania z wszystkich zajęć prowadzonych w Przedszkolu i Szkole, z sali gimnastycznej i placu zabaw po uprzednim uzgodnieniu terminu z Siostrą Dyrektor.

Prosimy o pozytywne odpowiadanie na zaproszenia, jakie będziemy kierować zarówno do uczniów jak i do Rodziców.

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
03 kwietnia 2020

(94. dzień roku)

Siostra Julia OP

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Zegar

Polityka