dni otwarte

swietlica

dzien dziecka

Licznik

Liczba wyświetleń:
658484

Wyszukiwanie

Materiał i słownictwo obowiązujące na zajęciach języka hiszpańskiego

 

1.       hola-cześć

2.       buenos días-dzień dobry

3.       pytanie-cómo te llamas-jak sie nazywasz

4.       me llamo-nazywan się

5.       polecenie-busca-szukaj

6.       słownictwo wprowadzane za pomocą kart pamięci  (będzie kontynuacja)

·         princesa-ksiezniczka

·         jirafa-żyrafa

·         mar-morze

·         león-lew

·         cocodrillo-krokodyl

·         elefante-słoń

·         tigre-tygrys

·         animales-zwierzęta

·         serpiente-wąż

·         mono-małpa

·         dragón-smok

·         zebra-zebra

·         loro-papuga

·         tortuga-żółw

·         pelota -piłka

1.       śpiewamy piosenkę : " Hola, cómo estás..." (będzie kontynuacja)

2.       śpiewamy piosenkę :"Veo, veo..."

3.       kolory -wprowadzane za pomocą gry (będzie kontynuacja)

·         verde-zielony

·         rojo-czerwony

·         azul-niebieski

·         amarillo-żółty

·         blanco-biały

·         negro-czarny

·         rosa-różowy

·         violeta-fioletowy

·         marrón-brązowy

·         naranja-pomarańczowy

Ocenianie na zajęciach jęz. hiszpańskiego

Ocenianie na zajęciach języka hiszpańskiego

KLASA I i II

mgr Ewa Kaczmarek

Ocenianie pracy małych dzieci należy do najtrudniejszych zadań w pracy nauczyciela. Moment rozpoczęcia nauki stawia dzieci przed wieloma stresującymi sytuacjami. Wraz z rozpoczęciem nauki dzieci zaczynają być oceniane za wszystko: za rysunek, przyklejenie obrazka, ćwiczenia w książce, zachowanie na lekcji itd. Ocena każdego działania podjętego przez dziecko jest dla niego bardzo ważna. Dlatego nauczyciel powinien oceniać wszystko, co tylko jest możliwe: estetykę pracy, pomysł, pracę i wysiłek włożony w wykonanie danego zadania, rysunek, szlaczek, dobór kolorów, kreatywność, aktywność, koleżeńskość, a nawet utrzymanie porządku w miejscu pracy. Tak pozytywnie motywowane dzieci będą pewnie rozwijać umiejętności językowe.

W trakcie procesu edukacyjnego dzieci mają możliwość dokonywania samooceny, która sprowadza  się do zastanowienia się ( z pomocą nauczyciela), czy praca z rozdziałem sprawiła im radość, czy wszystko w nim zrozumiały, czy któreś ćwiczenia sprawiły im trudność. Dzieci oceniają swoje umiejętności, używając zwrotów: rozumiem, wiem, umiem, potrafię.

1.       Uczeń jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, prowadzenia zeszytu przedmiotowego (16 kartkowy w linie lub w kratkę),  oraz odrabiania prac domowych

2.       Jeśli uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności, nie egzekwuje się od niego przygotowania do zajęć. Nauczyciel pomaga mu w nadrobieniu zaległości zaznaczając np. w zeszycie zadania do uzupełnienia, tłumacząc jak je wykonać.

 

GŁÓWNE CELE EDUKACYJNE W ETAPIE I-III

1.       Zainteresowanie nauką języka hiszpańskiego i czerpanie z niej

przyjemności;

2.       Zachęcenie dzieci do komunikacji w tym języku;

3.       Odzwierciedlenie zainteresowań, wieku i okresów rozwoju dzieci na

poszczególnych poziomach kursu;

4.       Systematyczny, odpowiedni i w pełni zintegrowany rozwój umiejętności

językowych w ramach trzech poziomów nauczania;

5.       Powiązanie nauki języka z innymi obszarami nauczania w szkole

podstawowej, w tym nowymi technologiami i multimediami;

6.       Promowanie odpowiedzialnego, samodzielnego i  świadomego uczenia się  języka obcego oraz posługujących się nim ludzi i ich kultur;

7.       Zapewnienie solidnych podstaw do późniejszej nauki w zakresie rozwoju umiejętności językowych, słownictwa, wymowy i gramatyki;

8.       Połączenie przejrzystego i dynamicznego podejścia metodycznego z

interesującymi, zabawnymi i motywującymi materiałami na każdym

poziomie nauki;

9.       Zwrócenie szczególnej uwagi na wprowadzanie oraz stopniowy i systematyczny rozwój umiejętności czytania i pisania;

10.   Wspieranie pozytywnego nastawienia do języka obcego i wiary dziecka

we własne umiejętności uczenia się.

 

Na etapie wczesnoszkolnym stosowane są następujące oceny:

·         Celujący (6)  - Uczeń wykonuje pracę wzorowo, posiada wiedzę i umiejętności pełne, wykazuje zainteresowania przedmiotem, wykonuje dodatkowe zadania, bierze udział w konkursach, zgłasza się na zajęciach, doskonale prowadzi zeszyt do przedmiotu

·         Bardzo dobry (5) - Uczeń wykonuje pracę bezbłędnie, sprawnie i biegle

·         Dobry (4) - Praca ucznia zawiera drobne błędy. Uczeń ma nieznaczne braki i niepełną wiedzę

·         Dostateczny (3) - Uczeń wykonuje pracę częściowo błędnie, wymaga ciągłej pomocy ,jest mało aktywny

·         Dopuszczający (2) - Uczeń wykonuje pracę w stopniu minimalnym, ma duże luki w wiadomościach

·         Niedostateczny (1) - Uczeń nie podejmuje się wykonania zadania mimo zachęty nauczyciela. Brak wiedzy.

 

Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą plusów. Trzy plusy decydują o wystawieniu oceny bardzo dobrej

 

Prace domowe są zaznaczane w zeszycie na czerwono przez nauczyciela. Za poprawnie wykonane ćwiczenie uczniowie uzyskują " plus" bądź ocenę punktową.

 

Brak przygotowania do zajęć uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi przed zajęciami. W semestrze dziecko może 2 krotnie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Brak przygotowania to np. brak pracy domowej, brak zeszytu.

Obowiązki ucznia

·         prowadzenie zeszytu

·         przynoszenie zeszytu na zajęcia

·         odrabianie prac domowych (zapisywane są w zeszycie)

·         zgłaszanie nauczycielowi zgubienia zeszytu bądź jego braku na zajęciach

·         składanie materiałów z lekcji w osobnej teczce

 

Ocenianie

Jeśli chodzi o umiejętności językowe, to oceniane jest przede wszystkim słuchanie i mówienie, biorąc pod uwagę to, czy:

·         uczeń rozumie proste  ćwiczenia słuchowe i wykonuje polecenia nauczyciela

·         uczeń opanował słownictwo z omówionych działów tematycznych

·         uczeń prawidłowo powtarza i wymawia słowa i zwroty w języku hiszpańskim

 

·         uczeń rozpoznaje  zwroty stosowane na co dzień oraz krótkie teksty, czyta wyrazy i proste zdania, przepisuje wyrazy i zdania, wypowiada się

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO:

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Powrót

Metody i techniki nauczania

Naukę języków obcych najlepiej zaczynać od najmłodszych lat. Jest to okres w życiu dziecka,  w którym poznawanie świata odbywa się każdego dnia. Dlatego też na lekcjach języka hiszpańskiego wykorzystuję wszystko co może zachęcić dzieci do nauki i pokochać język obcy.

Podczas zajęć :

  • ·         wykorzystuję najnowsze materiały dydaktyczne, gry językowe wiodących wydawnictw oraz specjalnie przygotowane materiały własne
  • ·         dzieci uczą się piosenek ćwicząc tym samym poprawną wymowę
  • ·         za pomocą kart flash cards zapamiętywanie słownictwa jest niezwykle łatwe
  • ·         technika wielokrotnych powtórzeń sprawia, że dziecko panuje nad materiałem bez problemu
  • ·         poza treściami językowymi dzieci poznają kulturę Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych
  • ·         zajęcia wzbogacone są zajęciami ruchowymi
  • ·         uczę dzieci samodzielnego wykorzystywania multimediów w nauce języka
  • ·         podczas lekcji dzieci wykonują samodzielnie prace pisemne oraz plastyczne nierozerwalnie związane z tematem lekcji
  • ·         Uczą się reagowania na polecenia w języku hiszpańskim  oraz zachowania się prostych sytuacjach życia codziennego
  •  

 

Dzisiaj jest

wtorek,
21 sierpnia 2018

(233. dzień roku)

Siostra Julia OP

Święta

Wtorek, XX Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Piusa X, papieża

Zegar

Polityka